Efektywność energetyczna – co warto o niej wiedzieć?

  • by

Efektywność energetyczna pozwala na zredukowanie zapotrzebowania na energię, czego efektem jest zmniejszenie ponoszonych kosztów i zwiększenie osiąganych zysków. Dzięki przeprowadzeniu audytu energetycznego możliwe jest nie tylko poprawienie efektywności energetycznej, ale też uzyskanie białych certyfikatów (świadectwa efektywności energetycznej). 

W jakim celu wykonuje się audyt energetyczny? 

Efektem przeprowadzonego audytu energetycznego jest uzyskanie szczegółowego raportu zawierającego informacje pozwalające na zoptymalizowanie procesów zachodzących w firmie (przemysł, urządzenia, instalacje). Wszystkie proponowane działania są dokładnie opisane, łącznie z przewidzianymi oszczędnościami. Na podstawie audytu energetycznego możliwe jest oszacowanie rzeczywistego zapotrzebowania budynku na energię i jej strat oraz ponoszonych kosztów. Pozwala na opracowanie planu działania, wskazując na konkretne działania modernizacyjne, które poprawią efektywność energetyczną, zredukują koszty i przyspieszą zwrot z inwestycji. Przeprowadzenie takiego audytu zalecane jest w każdym zakładzie, niezależnie od branży. Optymalizacja kosztów i zużycia energii pozwala na stanie się konkurencyjnym na rynku. 

Analiza energetyczna w praktyce

Przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej jest sposobem na znalezienie oszczędności w obszarze gospodarski energetycznej firmy. Zmniejszenie zużycia energii, nawet na poziomie kilkunastu procent, nie wiąże się z obniżeniem komfortu pracy w przedsiębiorstwie. Na podstawie szczegółowej analizy można wywnioskować, jakie nieprawidłowości zachodzą w audytowanym budynku i co należy zrobić, aby poprawić efektywność energetyczną. Dzięki audytowi energetycznemu możliwie jest ubieganie się o przyznanie białego certyfikatu będącego świadectwem efektywności energetycznej. Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie na planowane przedsięwzięcia modernizacyjnego, co jeszcze bardziej przyspiesza zwrot z inwestycji. Do podstawowych korzyści efektywności energetycznej zaliczyć można niższe koszty produkcji i produktu końcowego, zwiększoną wydajność i konkurencyjność, stworzenie przyjaznego dla środowiska wizerunku firmy, poprawienie obsługi klienta. Więcej o efektywności energetycznej można znaleźć pod adresem: https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/oferta/audyt-efektywnosci-energetycznej

źródło: http://www.izolacje.com.pl/artykul/id1389,audyty-efektywnosci-energetycznej