Mało znane alternatywne źródło energii – energia oceanu

  • by

Zgodnie z definicją encyklopedyczną, alternatywne źródła energii to takie jej źródła, które są niezależne od dużych, instytucjonalnych dostawców. Energia taka może być wytwarzana zarówno przez indywidualne gospodarstwa domowe na własne potrzeby, jak i wykorzystywana do zasilania całych miast!

Większość ludzi, słysząc „alternatywne źródła energii”, myśli o energii słonecznej, wiatrowej lub wodnej. Warto jednak wiedzieć, że wraz z rozwojem nauki odkrywane są nowe odnawialne źródła energii. Doskonałym przykładem jednej z takich mniej znanych, choć potencjalnie bardzo obiecujących metod wytwarzania energii niekonwencjonalnej, jest energia oceanu.

Moc prosto z fal oceanu – czyli energia falowania, prądów morskich i pływów

Energia, generowana przez ciągły przepływ morskiej wody, ma olbrzymi potencjał. Całkowite jej wykorzystanie w służbie człowieka mogłoby zapewnić dużej części ludzkości stałe i pewne zaopatrzenie w niemal darmowy prąd.

Energia kinetyczna prądów morskich

Potencjalnie najobfitsze alternatywne źródło energii. Moc prądów morskich jest szacowana na 7 TW! Niestety, nie potrafimy pozyskać do własnych celów choćby odrobiny tej energii. Żaden naukowiec nie opracował jak na razie skutecznej technologii, a prace są hamowane przez wysuwane przez część oceanologów obawy o nieodwracalne zaburzenie równowagi środowiska naturalnego w skali globalnej, jaką mogłoby skutkować nawet drobne uszczuplenie energii prądów morskich.

Energia pływów

Choć pływy są źródłem energii o mniejszym potencjale (ok. 200 GW) niż prądy morskie, są za to bezpieczniejsze i lepiej poznane. Na świecie powstały już pierwsze elektrownie pływowe, z których najbardziej znana jest francuska w Saint-Malo z 1967 r. Elektrownia z Saint-Malo wytwarza średnio aż 600 GWh energii, pracując od 4 do 8 godzin dziennie!

Energia falowania

Według szacunków ekspertów mogłaby być źródłem ok. 3 TW mocy. Jej wykorzystanie sprawia jednak wiele trudności, choć opracowano kilka teoretycznych metod jej konwersji na energię elektryczną (elektrownie pneumatyczne, mechaniczne, hydrauliczne i indukcyjne). Żadna z tych metod nie pozwoliła jednak w pełni rozwiązać problemu zmiennej wysokości fal i małej wytrzymałości samych elektrowni.