Zmiana sprzedawcy prądu – jak ją przeprowadzić?

  • przez
Porady energetyczne

Zmiana sprzedawcy prądu jest prawem każdego klienta, choć wciąż stosunkowo niewielu zdaje sobie z tego sprawę. Jeśli warunki umowy są w opinii kupującego niekorzystne, ma on prawo zmienić dostawcę prądu. Jak to zrobić?

Kto dostarcza prąd?

Polska jest podzielona na kilka regionów, jeśli chodzi o dystrybutorów energii elektrycznej. W przypadku zakupu nowego domu, jego właściciel jest automatycznie przypisywany do sprzedawcy, który dla danego terenu jest jednocześnie dystrybutorem.

Jednak nie ma prawnego obowiązku korzystania z energii, która jest dostarczana przez dystrybutora. Właściciel gospodarstwa domowego może równie dobrze podpisać umowę z innym dostawcą energii elektrycznej. To rozwiązanie pozwala na uzyskanie wielu korzyści, m.in. zawarcie w umowie klauzuli o niezmienności stawki za prąd.

Pełnomocnik lub samodzielne działanie

Zmianę sprzedawcy prądu można przeprowadzić samodzielnie lub z pomocą pełnomocnika, który jest pracownikiem nowego dostawcy. To drugie rozwiązanie jest preferowane przez osoby, które nie mają czasu oraz wiedzy, by samodzielnie przejść przez proces wypowiadania umowy i podpisywania nowej.

Porady energetyczne

W obydwu przypadkach, cała procedura zajmuje około miesiąca. Warto jednak mieć na uwadze, że osoby bez większego doświadczenia w tej kwestii, mogą przypadkowo doprowadzić do błędów proceduralnych, które przedłużą czas trwania całej operacji. Dlatego też osoby, którym brakuje wiedzy, doświadczenia oraz wolnego czasu powinny rozważyć skorzystanie ze wsparcia pełnomocnika.

Procedura zmiany dostawcy prądu różni się nieco w przypadku osób, które decydują się na ten krok po raz pierwszy (czyli wypowiadają umowę dystrybutorowi) i tych, którzy pierwszą zmianę dostawcy energii mają już za sobą. Jednak, co istotne, w obydwu przypadkach (przy dotrzymaniu terminów umownych), nie może mieć miejsca żadna próba pobierania dodatkowych opłat od podmiotu zmieniającego dostawcę. Warto zwrócić uwagę na tę kwestię, bowiem trafiają się nieuczciwi sprzedawcy, próbujący „dorobić” na koniec współpracy.