Gaz dla firm z biomasy – jak powstaje? Jak może być wykorzystany?

  • przez
gaz dla firm

Raport przygotowany przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej wskazuje jasno, iż do roku 2030 biomas będzie stanowić źródło 60 procent energii światowej. Czym jest biomasa? Jak powstaje? Jak powstaje gaz dla firm z biomasy? 

Biogaz z biomasy – sposób powstawania 

Biogaz powstaje na skutek procesu metanowej fermentacji, której dokonują bakterie beztlenowe. Skalda się przede wszystkim z dwutlenku węgla, metanu, może zawierać także niewielką ilość siloksanów, tlenku węgla, wody, wodoru oraz siarkowodoru. Tlenek węgla, wodór oraz metan mogą podlegać spalaniu albo utlenianiu, wydzielając przy tym energię, co umożliwia wykorzystywanie biogazu w roli paliwa. Można go wykorzystać celem ogrzewania, również w generatorach pracy czy też do gotowania. 

Biogaz można oczyścić do bio-metanu, żeby mógł on spełniać standardy co do jakości, jaką ma biopaliwo wykorzystywane w pojazdach mechanicznych. Ocenia się, iż na terenie samej Wielkiej Brytanii, biogaz mógłby potencjalnie zaspokajać 17 procent zapotrzebowania na paliwo do samochodów. 

gaz dla firm

Gaz z biomasy – możliwości wykorzystania w przemyśle

Gaz dla firm otrzymywany z biomasy, może być wykorzystany w przedsiębiorstwach, gdzie znajdzie zastosowanie w roli paliwa napędzającego turbiny gazowe odpowiedzialne za produkowanie energii elektrycznej, paliwa stosowanego w kotłach wytwarzających ciepło, co ma miejsce znacznie częściej, w roli paliwa napędzającego silniki w układzie kogeneracyjnym, gdzie w przypadku jednego procesu wytwarzane jest ciepło oraz energia elektryczna. Biogaz można po oczyszczeniu sprężyć i wykorzystać jako paliwo do pojazdów mechanicznych. 

Biogaz można wykorzystywać lokalnie w energetycznych celach poprzez sprzęganie ze sobą wygenerowanego paliwa wraz z jednostką odpowiedzialną za spalanie biogazu albo, po odpowiednim oczyszczeniu, wprowadzić do gazowej sieci i po przesłaniu, ciągle wykorzystywać w procesie wytwarzania energii, co jest bardzo korzystnym rozwiązaniem. 

Więcej na temat gazu dla firm można znaleźć pod linkiem.