Gwarancje pochodzenia energii odnawialnej

 • przez
gwarancje pochodzenia

Energię elektryczną można wprowadzać do obrotu jako „energię elektryczną wytwarzaną ze źródeł odnawialnych” tylko wtedy, gdy wydano dla niej gwarancję pochodzenia. W Polsce, gwarancje pochodzenia energii (GoO)  są wydawane przez URE (Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki).

Odnawialne źródła energii to:

 • Energia wiatrowa;
 • Energia słoneczna;
 • Energia cieplna pochodząca z powietrza;
 • Energia geotermalna i hydrotermalna;
 • Energia oceanów;
 • Energia wodna;
 • Biomasa;
 • Gaz wysypiskowy, gaz z oczyszczalni ścieków i biogaz.

Ujawnianie struktury produkcji energii elektrycznej

Dostawcy energii elektrycznej muszą ujawnić swoim odbiorcom strukturę produkcji energii elektrycznej sprzedanej przez nich w poprzednim roku. Mieszanka produkcyjna musi być ujawniona w rachunkach za energię elektryczną i materiałach promujących sprzedaż oraz musi być udostępniona odbiorcom energii elektrycznej. Minimalny poziom szczegółowości ujawnianych informacji:

 • Kopalne źródła energii i torf;
 • Odnawialne źródła energii;
 • Energia jądrowa,

Jednocześnie dostawcy energii elektrycznej muszą ujawnić emisję dwutlenku węgla spowodowaną produkcją sprzedawanej przez nich energii elektrycznej oraz ilość odpadów jądrowych. Oprócz całkowitego asortymentu produkcji, odbiorcom można ujawnić asortyment produkcji zakupionego przez nich produktu elektrycznego.

gwarancje pochodzenia

Certyfikacja pochodzenia energii elektrycznej

Dostawcy energii elektrycznej muszą zawsze poświadczać pochodzenie energii elektrycznej, jeśli energia elektryczna jest sprzedawana jako „wyprodukowana z odnawialnych źródeł energii”. Jedyną metodą certyfikacji jest system gwarancji pochodzenia. Pochodzenie energii elektrycznej musi być również poświadczone za pomocą gwarancji pochodzenia, gdy dostawca energii elektrycznej ogłasza, że energia elektryczna, którą wykorzystuje w innym miejscu swojej działalności, jest wytwarzana ze źródeł odnawialnych lub gdy obrót przez użytkownika energii elektrycznej zawiera informacje wskazujące, że dostawca wykorzystuje energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Uzyskanie gwarancji pochodzenia energii elektrycznej jest dobrowolne.