Czym są świadectwa pochodzenia?

  • przez
świadectwa pochodzenia

W związku z rosnącą emisją dwutlenku węgla do atmosfery rośnie popularność na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Alternatywą dla paliw kopalnych stają się energia słoneczna, wiatrowa,hydroelektryczna lub biomasa. Polski rząd wprowadził kilka mechanizmów promocji wykorzystywania tych źródeł, jedną z nich są świadectwa pochodzenia.

Czym jest świadectwo pochodzenia energii?

Świadectwa pochodzenia energii mają na celu promowanie wykorzystywania odnawialnych źródeł do produkcji prądu. Są to certyfikaty wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyk. Wniosek o świadectwo pochodzenia należy przedstawić za pośrednictwem lokalnego dystrybutora energii.

Uzyskanie omawianego certyfikatu wiąże się z otrzymaniem praw majątkowych. Zostaje on wpisany do Rejestru Świadectw Pochodzenia i staję się przedmiotem obrotu na giełdzie. Wyróżniamy kilka rodzajów certyfikatów podzielonych ze względu na źródło, z jakiego pozyskiwana je energia.

  • certyfikaty zielone – potwierdzające pochodzenie energii ze źródeł takich jak: słońce, woda, wiatr lub biomasa.
  • certyfikaty błękitne – potwierdzają produkcję energii w biogazowniach.
  • certyfikaty białe – potwierdzają oszczędność energii, która jest wynikiem realizacji inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

Więcej o świadectwach pochodzenia możesz przeczytać w artykule na stronie innogy.pl.

świadectwa pochodzenia

Kto może się ubiegać o świadectwo pochodzenia?

Jak widać otrzymanie świadectwa pochodzenia wiąże się z wymiernymi korzyściami majątkowymi. Aby móc się o nie ubiegać trzeba być przedsiębiorcą wytwarzającym energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. Co ważne, może one być produkowana w mikroinstalacji, na przykład fotowoltaicznej. Należy pamiętać, że świadectwo pochodzenia nie przysługuje osobom wytwarzającym energię elektryczną przy użyciu substancji mających wartość opałową. Wniosek o opisywany certyfikat należy złożyć w terminie do 45 dni od dnia zakończenia produkcji energii, dla której chcemy otrzymać świadectwo pochodzenia. Procedura otrzymania świadectwa nie powinna trwać dłużej niż dwa miesiące.